Skip to main content

Porsche 910

1966

🇳🇱

De Porsche 910 of Carrera 10 was een raceauto van Porsche, gebaseerd op de Porsche 906. Er werden 29 exemplaren geproduceerd en ze werden gebruikt in de races van 1966 en 1967. De interne naam voor de 910 was de 906/10. De 910 werd beschouwd als de volgende stap in de 906-reeks. Het belangrijkste verschil met de oorspronkelijke 906 is het gebruik van 13-inch wielen en een centrale moer in plaats van 5 moeren, beide geĂŻnspireerd op de Formule 1. Deze innovaties maakte de auto ongeschikt voor straatgebruik maar leverde een belangrijke tijdswinst bij pitstops op.

Deze auto had een tweeliter zescilindermotor met 150 kW/200PK en werd oorspronkelijk ontwikkeld voor sportwagenraces. Op Le Op Le Mans streed de 910 mee in de klasse tot 2 liter met wisselende resultaten. Het debuut vond plaats in 1967, Porsche zette twee exemplaren in waarvan eentje P2 in Class werd. Op 7 ronden na moest de 910 de 907 voor laten gaan. Het andere exemplaar viel na 7 uur uit. Waar in 1968 geen enkele 910 de eindstreep wist te halen behaalde een Belgische privateer (Poirot) P2 in class! In de daaropvolgende jaren zag Le Mans steeds vaker privé ingeschreven 910’s. 1974 was het laatste jaar waarin een 910 competitief werd ingezet.

🇬🇧🇺🇸

The Porsche 910 or Carrera 10 was a Porsche racing car based on the Porsche 906. Twenty-nine examples were produced and were used in the 1966 and 1967 races. The internal name for the 910 was the 906/10. The 910 was considered the next step in the 906 series. The main difference from the original 906 was the use of 13-inch wheels and a central nut instead of five nuts, both inspired by Formula 1. These innovations made the car unsuitable for street use but provided significant time savings at pit stops.
This car had a two-litre six-cylinder engine with 150 kW/200HP and was originally developed for sports car racing. At Le Op Le Mans, the 910 competed in the up to 2-litre class with varying results. Debuting in 1967, Porsche entered two examples, one of which became P2 in Class. All but 7 laps in, the 910 had to beat the 907. The other specimen dropped out after 7 hours. Whereas in 1968 no 910 managed to cross the finish line, a Belgian privateer (Poirot) achieved P2 in class! In the following years, Le Mans saw more and more privately entered 910s. 1974 was the last year in which a 910 was used competitively.

🇫🇷

La Porsche 910 ou Carrera 10 Ă©tait une voiture de course Porsche basĂ©e sur la Porsche 906. Vingt-neuf exemplaires ont Ă©tĂ© produits et ont Ă©tĂ© utilisĂ©s dans les courses de 1966 et 1967. Le nom interne de la 910 Ă©tait 906/10. La 910 Ă©tait considĂ©rĂ©e comme l’Ă©tape suivante de la sĂ©rie 906. La principale diffĂ©rence avec la 906 originale Ă©tait l’utilisation de roues de 13 pouces et d’un Ă©crou central au lieu de cinq, tous deux inspirĂ©s de la Formule 1. Ces innovations rendaient la voiture inadaptĂ©e Ă  une utilisation sur route, mais permettaient de gagner du temps lors des arrĂŞts au stand.
Cette voiture Ă©tait Ă©quipĂ©e d’un moteur six cylindres de deux litres d’une puissance de 150 kW/200 CV et avait Ă©tĂ© conçue Ă  l’origine pour les courses de voitures de sport. Au Mans, la 910 a concouru dans la catĂ©gorie des voitures jusqu’Ă  2 litres, avec des rĂ©sultats variables. En 1967, Porsche a engagĂ© deux exemplaires, dont l’un est devenu P2 dans la classe. Au bout de 7 tours, la 910 a dĂ» battre la 907. L’autre exemplaire abandonne après 7 heures. Alors qu’en 1968, aucune 910 n’a rĂ©ussi Ă  franchir la ligne d’arrivĂ©e, un privĂ© belge (Poirot) a obtenu la place P2 dans la classe ! Au cours des annĂ©es suivantes, Le Mans a vu de plus en plus de 910 privĂ©es. 1974 fut la dernière annĂ©e oĂą une 910 fut utilisĂ©e en compĂ©tition.