Skip to main content

Stem & Win:¬†InterClassics Maastricht bestaat 30 jaar. Stem nu op uw favoriete auto’s!

INTERCLASSICS MAASTRICHT

March 761

1975

ūüá≥ūüáĪ

Deze March 761 is gebouwd door March Engineering voor het GP seizoen van 1976. Ook in 1977 kwam deze auto aan de start bij SAW. Dit was de wagen van Vittorio Brambilla onder de naam BETA TEAM MARCH.. Verder waren ook Ronnie Peterson en Hans Joachim Stuck rijders met dezelfde auto maar dan wel voor het fabrieksteam. De wagen was snel maar ook fragiel.

Deze wagen finishte 6 de in de GP van Nederland in 1976.

Ronnie Peterson was niet tevreden van de Lotus 77 en was dus terug in 1976 bij March, waar hij zich goed voelde maar het team had niet echt de financi√ęle middelen om door te breken in de F1.

Peterson behaalde de eerst ereplaats in Monza en dit was tevens de enige overwinning bij dat team. Ronnie zou twee jaar later op hetzelfde circuit, waar hij steeds goede resultaten behaalde, betrokken zijn in de monstercrash aan de start en zou later overlijden aan zijn verwondingen. Ook Vittirio Brambilla was betrokken en was zwaar gewond.

Vittorio Brambilla, ¬†maakte zijn debut bij March hun 1974 en behaalde in 1975 de overwinning in de GP van Oostenrijk. Zijn bijnaam was ‚ÄúDe Gorilla Van Monza‚ÄĚ

In die tijd werden sponsors nog aangetrokken voor races en niet altijd voor een heel seizoen. Zeker bij de kleinere teams zal je vaak per race de auto’s in andere kleurstellingen zien.

Zo ook bij March, in 1977 hadden ze bijna een deal met Rothmans als sponsor. Door manco aan middelen was er geen fabrieksteam meer maar zijn de wagens naar privé rijders gegaan. Zo ook naar Frank Williams in 1977, zijn eigen wagen was immers nog niet klaar en had een auto nodig na zijn split met Walter Wolf.

ūüá¨ūüáßūüáļūüáł

This March 761 was built by March Engineering for the 1976 GP season. This car also competed at SAW in 1977. This was Vittorio Brambilla’s car under the name BETA TEAM MARCH. Furthermore, Ronnie Peterson and Hans Joachim Stuck were also drivers with the same car but for the factory team. The car was fast but also fragile.

This car finished 6 th in the 1976 GP of the Netherlands.

Ronnie Peterson was not satisfied with the Lotus 77 and so was back in 1976 at March, where he felt comfortable but the team did not really have the financial means to break through in F1.

Peterson took the first place of honour at Monza and this was also the only victory with that team. Ronnie would be involved in the monster crash at the start two years later at the same circuit, where he always had good results, and would later die from his injuries. Vittirio Brambilla was also involved and was badly injured.

Vittorio Brambilla, made his debut at March their 1974 and took victory in the 1975 Austrian GP. His nickname was “The Gorilla From Monza”.

Back then, sponsors were still recruited for races and not always for a whole season. Especially with the smaller teams, you will often see the cars in different colour schemes each race.

So too with March, in 1977 they almost had a deal with Rothmans as a sponsor. Due to lack of funds, there was no longer a factory team but the cars went to private drivers. So too to Frank Williams in 1977, after all, his own car was not ready and needed a car after his split with Walter Wolf.

ūüáęūüá∑

Cette March 761 a √©t√© construite par March Engineering pour la saison 1976 du GP. Cette voiture a √©galement particip√© √† la SAW en 1977. C’√©tait la voiture de Vittorio Brambilla sous le nom de BETA TEAM MARCH. De plus, Ronnie Peterson et Hans Joachim Stuck √©taient √©galement pilotes avec la m√™me voiture mais pour l’√©quipe d’usine. La voiture √©tait rapide mais aussi fragile.

Cette voiture a terminé 6ème au GP des Pays-Bas en 1976.

Ronnie Peterson n’est pas satisfait de la Lotus 77 et retourne donc en 1976 chez March, o√Ļ il se sent bien mais l’√©quipe n’a pas vraiment les moyens financiers de percer en F1.

Peterson a pris la premi√®re place d’honneur √† Monza et ce fut √©galement sa seule victoire avec cette √©quipe. Ronnie sera impliqu√© dans l’accident monstre du d√©part deux ans plus tard sur le m√™me circuit, o√Ļ il a toujours eu de bons r√©sultats, et mourra plus tard de ses blessures. Vittirio Brambilla √©tait √©galement impliqu√© et a √©t√© gravement bless√©.

Vittorio Brambilla, a fait ses d√©buts en mars 1974 et a remport√© le GP d’Autriche 1975. Son surnom √©tait “Le Gorille de Monza”.

√Ä l’√©poque, les sponsors √©taient encore recrut√©s pour des courses et pas toujours pour une saison enti√®re. Surtout avec les petites √©quipes, vous verrez souvent les voitures dans des couleurs diff√©rentes √† chaque course.

Il en va de m√™me pour March. En 1977, ils ont presque conclu un accord avec Rothmans comme sponsor. En raison du manque de fonds, il n’y avait plus d’√©quipe d’usine, mais les voitures √©taient confi√©es √† des pilotes priv√©s. Il en est de m√™me pour Frank Williams en 1977, apr√®s tout, sa propre voiture n’√©tait pas pr√™te et il avait besoin d’une voiture apr√®s sa s√©paration avec Walter Wolf.