Skip to main content

Stem & Win: InterClassics Maastricht bestaat 30 jaar. Stem nu op uw favoriete auto’s!

Ford Escort WRC R4 FMC

1973

🇳🇱

Juha Kankkunen had de eer om team Ford Motor Co. te vertegenwoordigen in het WRC van 1998. Voor het tweede jaar op rij kreeg Kankkunen een Escort WRC tot z’n beschikking om de eer van het Amerikaanse merk te verdedigen. Zoals Henry Ford in 1901 al wist: racing sells. Daarom dat Ford steevast deelnam aan het WRC, in dit geval mede ter promotie van de Ford Escort. Het toeval wil dat de Escort Cosworth onderhuids in werkelijkheid een Sierra Cosworth was. Hierdoor verlaagde Ford haar ontwikkelkosten en werd de Escort alsnog gepromoot. In essentie was de Escort WRC gebouwd voor asfaltrally’s – hij was zo licht dat hij ballast moest meenemen om te voldoen aan het minimumgewicht dat door het reglement werd opgelegd. Desondanks behaalde Kankkunen met deze Escort zijn beste resultaten in de medogenloze rally van Kenia en op de modderige wegen van het Verenigd Koninkrijk. In beide rally’s werd hij tweede. Bij diverse kampioensronden wist hij stercoureurs zoals Tommi Mäkinen, Carlos Sainz Sr., Colin McRae en Richard Buruns voor te blijven. Een winst was echter net te hoog gegrepen. Hij werd 4e overall. 1998 was tevens het afscheidsjaar voor de Escort WRC, deze werd afgelost door de revolutionaire Ford Focus WRC. Voor het eerst zou Ford met een hatchback deelnemen. Een trend die door meerdere fabrikanten in het WRC rap werd opgevolgd. Denk aan auto’s zoals de CitroĂ«n Xsara, Peugeot 206, Seat CĂłrdoba en Toyota Corolla.

 

Onder autoliefhebbers bereikte de Escort Cosworth een mythische status dankzij de gelijknamige homologatiespecial. Om deel te kunnen nemen aan het WRC-Group A klassement diende Ford 2.500 straatexemplaren te bouwen. De auto bleek een grote hit en ze bouwden er tussen ’92 en ’96 maar liefst 7.145. Net als zijn rally evenknie werden de homologatiespecials uitgerust met een waterinjectiesysteem die onder de achterbank werd bevestigd. Heel veel moeite had Ford er niet aan besteed: het systeem functioneerde niet en moest enkel vanwege de Group A homologatieregelgeving vanuit de FIA toegevoegd worden. In 1996 kwam de Escort Cosworth niet meer door EU-decibelmetingen en werd de productie gestopt.

 

Tel.: +32 497 37 72 76

Website: https://www.myvintage.be/en/my-galerie/ 

🇬🇧🇺🇸

Juha Kankkunen had the honour of representing team Ford Motor Co. in the 1998 WRC. For the second year in a row, Kankkunen had an Escort WRC at his disposal to defend the honour of the American marque. As Henry Ford knew back in 1901: racing sells. That’s why Ford invariably participated in the WRC, in this case partly to promote the Ford Escort. Coincidentally, under the skin, the Escort Cosworth was actually a Sierra Cosworth. As a result, Ford reduced its development costs and the Escort was still promoted. In essence, the Escort WRC was built for asphalt rallies – it was so light that it had to carry ballast to meet the minimum weight imposed by the regulations. Despite this, Kankkunen achieved his best results with this Escort in the ruthless rally of Kenya and on the muddy roads of the UK. In both rallies, he finished second. At several championship rounds, he managed to stay ahead of star drivers such as Tommi Mäkinen, Carlos Sainz Sr., Colin McRae and Richard Buruns. However, a win was just too high. He finished 4th overall. 1998 was also the farewell year for the Escort WRC, it was relieved by the revolutionary Ford Focus WRC. For the first time, Ford would participate with a hatchback. A trend that was quickly followed by several manufacturers in the WRC. Think of cars like the CitroĂ«n Xsara, Peugeot 206, Seat CĂłrdoba and Toyota Corolla.

Onder autoliefhebbers bereikte de Escort Cosworth een mythische status dankzij de gelijknamige homologatiespecial. Om deel te kunnen nemen aan het WRC-Group A klassement diende Ford 2.500 straatexemplaren te bouwen. De auto bleek een grote hit en ze bouwden er tussen ’92 en ’96 maar liefst 7.145. Net als zijn rally evenknie werden de homologatiespecials uitgerust met een waterinjectiesysteem die onder de achterbank werd bevestigd. Heel veel moeite had Ford er niet aan besteed: het systeem functioneerde niet en moest enkel vanwege de Group A homologatieregelgeving vanuit de FIA toegevoegd worden. In 1996 kwam de Escort Cosworth niet meer door EU-decibelmetingen en werd de productie gestopt.

 

Tel.: +32 497 37 72 76

Website: https://www.myvintage.be/en/my-galerie/ 

🇫🇷

Juha Kankkunen a eu l’honneur de reprĂ©senter l’Ă©quipe Ford Motor Co. dans le WRC 1998. Pour la deuxième annĂ©e consĂ©cutive, Kankkunen disposait d’une Escort WRC pour dĂ©fendre l’honneur de la marque amĂ©ricaine. Henry Ford le savait dĂ©jĂ  en 1901 : la course automobile fait vendre. C’est pourquoi Ford a toujours participĂ© au WRC, en partie pour promouvoir la Ford Escort. Par coĂŻncidence, l’Escort Cosworth Ă©tait en fait une Sierra Cosworth. En consĂ©quence, Ford a rĂ©duit ses coĂ»ts de dĂ©veloppement et l’Escort a continuĂ© Ă  ĂŞtre promue. En fait, l’Escort WRC Ă©tait conçue pour les rallyes sur asphalte – elle Ă©tait si lĂ©gère qu’elle devait ĂŞtre lestĂ©e pour respecter le poids minimum imposĂ© par le règlement. MalgrĂ© cela, Kankkunen a obtenu ses meilleurs rĂ©sultats avec cette Escort dans l’impitoyable rallye du Kenya et sur les routes boueuses du Royaume-Uni. Dans ces deux rallyes, il a terminĂ© deuxième. Lors de plusieurs manches du championnat, il a rĂ©ussi Ă  devancer des pilotes vedettes tels que Tommi Mäkinen, Carlos Sainz Sr, Colin McRae et Richard Buruns. Cependant, une victoire est trop difficile Ă  obtenir. Il a terminĂ© 4e au classement gĂ©nĂ©ral. 1998 fut Ă©galement l’annĂ©e des adieux pour l’Escort WRC, remplacĂ©e par la rĂ©volutionnaire Ford Focus WRC. Pour la première fois, Ford participait avec une voiture Ă  hayon. Une tendance qui a Ă©tĂ© rapidement suivie par plusieurs constructeurs en WRC. Pensez Ă  des voitures comme la CitroĂ«n Xsara, la Peugeot 206, la Seat Cordoba et la Toyota Corolla.

Parmi les passionnĂ©s d’automobile, l’Escort Cosworth a atteint un statut mythique grâce Ă  la spĂ©ciale d’homologation du mĂŞme nom. Pour concourir dans le classement WRC Groupe A, Ford a dĂ» construire 2.500 exemplaires pour la route. La voiture a connu un grand succès et il s’en est construit jusqu’Ă  7 145 entre 92 et 96. Comme son homologue de rallye, les spĂ©ciales d’homologation Ă©taient Ă©quipĂ©es d’un système d’injection d’eau montĂ© sous la banquette arrière. Ford y a consacrĂ© très peu d’efforts : le système n’a pas fonctionnĂ© et n’a dĂ» ĂŞtre ajoutĂ© qu’en raison des règles d’homologation du Groupe A de la FIA. En 1996, l’Escort Cosworth a Ă©chouĂ© aux mesures de dĂ©cibels de l’UE et la production a Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©e.

 

 

Tel.: +32 497 37 72 76

Website: https://www.myvintage.be/en/my-galerie/