Skip to main content

Stem & Win: InterClassics Maastricht bestaat 30 jaar. Stem nu op uw favoriete auto’s!

Ford Escort RS Cosworth 4x4 (Wolf edition)

1993

🇳🇱

Ford had een Sierra Cosworth, die goed mee kon tijdens diverse race en rally events.

Omdat Ford meer succesvol wilde zijn tijdens de race en rally events wilde ze een wat compactere auto maar met dezelfde beproefde techniek. Zo werd er op 31 oktober 1988 door John Wheeler en Mike Moreton een test auto gepresenteerd. Dit was een Escort Mk4 voorzien van een Cosworth motor met 4 wielaandrijving.

Er was uitgebreid getest met de auto, en besloten was om bij de introductie van het nieuw Escort model (de MK5) ook de Rally Sport versie te introduceren. Omdat de normale Escort voorwielaandrijving heeft, en de Sierra Cosworth vierwielaandrijving heeft zou het geen simpele klus worden om alles passend te krijgen. De Sierra was daarnaast ook nog breder en langer. Om te voldoen aan de groep A homologatie regels was een vereiste dat er minimaal 2500 stuks gebouwd zouden worden. Ford maakte met Karmann in Duitsland een deal om daar de speciale Cosworths te gaan bouwen, want op de normale productielijn zou dit niet mogelijk zijn. De carrosserie is op vrijwel alle fronten anders dan een normale Escort. Het is eigenlijk een Sierra met het uiterlijk van een Escort. De auto is ongeveer 10 centimeter breder en 12cm langer dan een normale Escort. Alleen de deuren, dak zijn gelijk aan een normale Escort. De eerste versie van de Escort RS Cosworth was de zo genaamde T35, met een iets wat grotere turbo (voor homologatie). Dit model is gebouwd vanaf April 1992 tot mei 1994. Vanaf Juni 1994 kwam de facelift (de zo genoemde T25) met de vernieuwde motor en iets kleinere turbo (daardoor betere rijeigenschappen). In Januari 1996 rolde de laatste RS Cosworth van de band. 7145 stuks zijn er in totaal gebouwd, waarbij de laatste T25 de meeste zeldzame is.

Deze Imperial Blue RS Cosworth is er een die door de Duitse Ford Motorsport RS dealer Wolf racing Gmbh is gebouwd. Walter Wolf was al bekend met het tunen en onderhouden van vele speciale RS Ford’s. Met goedkeuring van Ford ontwikkelde Wolf Racing een heel programma van upgrades die met behoud van fabrieksgarantie konden worden aangeschaft. Niet alleen motorisch, maar ook het onderstel, remmen, interieur en het exterieur kon worden aangepast. Het was destijds een vrij kostbare ingreep, vandaar dat deze uitvoeringen erg zeldzaam zijn.  Deze Cosworth is de laatste die Cosworth Wolf Racing in 1996 heeft gebouwd. De auto is voorzien van vrijwel alle extra’s die je destijds kon bestellen (zelfs verwarmbare lederen Recaro stoelen). Waardoor de aanschafprijs bijna verdubbelde. De motor is voorzien van een grotere turbo, aangepaste nokkenassen, olie koeler, andere ECU, speciale uitlaat daarnaast speciale schokdempers met veren, verbeterde remmen en grote 18” velgen. Ook is de auto voorzien van een speciale voorspoiler en extra grote achterspoiler (onderste) voor meer downforce. In het interieur zijn ook aanpassingen gedaan met andere klokken (300km/u), schakelpook, pedalen en matten. Het standaard vermogen van 227Pk was nu verhoogde naar 360Pk (er was ook een goedkopere upgrade van 300pk verkrijgbaar). De auto is nieuw geleverd aan een rijke zakenman uit Berlijn. Wij hebben de auto 4 jaar geleden uit een privécollectie kunnen kopen. De auto heeft een volledig traceerbare historie en een ongeval vrij verleden in niet gerestaureerde conditie.

🇬🇧🇺🇸

Ford had a Sierra Cosworth, which could compete very well during several race and rally events.

But Ford wanted more success with race and rally events they wanted a more compact and nimbler car with the same proved technics. On 31 October 1988 John Wheeler and Mike Moreton presented a test car. This was an Escort Mk4 fitted with a Cosworth engine and 4-wheel drive.

They did extensive testing and decided that with the introduction of the new Escort model (the MK5 they also wanted to introduce the Rally Sport version.  The normal Escort is front wheel drive, and the Sierra Cosworth had 4 wheel drive it wouldn’t be an easy job to get it all fitted. The Sierra was also longer and wider. To comply with the FIA rules from the group A homologation a minimum of 2500 street cars had to be built and sold. Ford made a deal with Karmann in Germany that they could build the special Cosworths, because it wouldn’t be possible to build them on a normal production line.  The bodyshell is different on almost every aspect to the normal Escort. It basically is a Sierra with the looks of an Escort. The car is almost 10 centimeters wider and about 12 centimeters longer then a normal Escort.  Only the doors and the roof are equal to a normal Escort.

The first version of the Escort RS Cosworth was the so called T35, which had a bigger turbocharger (for homologation). This version was built from April 1992 until May 1994. From June 1994 a facelift was introduced (the so called T25) with renewed engine and smaller turbo (which gave it better drivability). In January 1996 the last RS Cosworth rolled of the production line. 7145 cars have been built in total, of which the T25 is the rarest of them all.

This imperial Blue RS Cosworth is one build by the German Ford Motorsport RS Dealer Wolf Racing GmbH. Walter Wolf was already well known with the maintenance and tuning from many special RS Ford’s. With approval from Ford, Wolf Racing developed a complete program with upgrades for the car while it still remains it factory warranty. Not only the engine, but also the suspension, brakes, interior and exterior could be modified. It was back then a very costly modification which makes these converted cars are very rare. This Cosworth is the last Cosworth which Wolf Racing build in 1996. The car is fitted with almost every extra you could order (even leather heated Recaro seats). Which made this car cost almost twice the price.  The engine has been fitted with a bigger turbocharger, special cams, oil cooler, uprated ECU, special exhaust, special suspension, uprated brakes, and big 18” wheels. The car also has a special frontspoiler and extra enlarged lower rear spoiler for more downforce. The interior has been modified with special dails (300km /h), gearknob, pedals and floormats. The factory power from 227 Bhp was reased to 360 Bhp (there was also a cheaper option of 300 Bhp). The car was new sold to a rich bussinessman from Berlin (Germany). We managed to buy the car from a private collection 4 years ago. The car has a full-service history from new, accident free and unrestored condition.

🇫🇷

Ford possĂ©dait une Sierra Cosworth qui pouvait très bien concourir lors de plusieurs Ă©vĂ©nements de course et de rallye. Cependant, Ford voulait plus de succès dans les courses et les rallyes, ils voulaient une voiture plus compacte et maniable avec les mĂŞmes techniques Ă©prouvĂ©es. Le 31 octobre 1988, John Wheeler et Mike Moreton ont prĂ©sentĂ© une voiture d’essai. Il s’agissait d’une Escort Mk4 Ă©quipĂ©e d’un moteur Cosworth et d’une transmission intĂ©grale.

Ils ont effectuĂ© des tests approfondis et ont dĂ©cidĂ© qu’avec l’introduction du nouveau modèle Escort (le MK5), ils voulaient Ă©galement introduire la version Rally Sport. L’Escort normale a une traction avant, et la Sierra Cosworth avait une transmission intĂ©grale, ce ne serait pas une tâche facile de tout adapter. La Sierra Ă©tait Ă©galement plus longue et plus large. Pour se conformer aux règles de la FIA pour l’homologation du groupe A, un minimum de 2500 voitures de route devait ĂŞtre construit et vendu. Ford a conclu un accord avec Karmann en Allemagne pour qu’ils puissent construire les Cosworth spĂ©ciales, car il ne serait pas possible de les construire sur une ligne de production normale. La carrosserie est diffĂ©rente sur presque tous les aspects de l’Escort normale. Fondamentalement, c’est une Sierra avec l’apparence d’une Escort. La voiture est presque 10 centimètres plus large et environ 12 centimètres plus longue qu’une Escort normale. Seules les portes et le toit sont identiques Ă  une Escort normale.

La première version de l’Escort RS Cosworth Ă©tait la soi-disant T35, qui avait un plus gros turbocompresseur (pour l’homologation). Cette version a Ă©tĂ© construite d’avril 1992 Ă  mai 1994. Ă€ partir de juin 1994, un lifting a Ă©tĂ© introduit (le soi-disant T25) avec un moteur renouvelĂ© et un turbo plus petit (ce qui lui a donnĂ© une meilleure conduite). En janvier 1996, la dernière RS Cosworth est sortie de la chaĂ®ne de production. Au total, 7145 voitures ont Ă©tĂ© construites, dont la T25 est la plus rare de toutes.

Cette RS Cosworth bleu impĂ©rial a Ă©tĂ© construite par le concessionnaire allemand Ford Motorsport RS Wolf Racing GmbH. Walter Wolf Ă©tait dĂ©jĂ  bien connu pour l’entretien et la modification de nombreuses Ford RS spĂ©ciales. Avec l’approbation de Ford, Wolf Racing a dĂ©veloppĂ© un programme complet d’amĂ©liorations pour la voiture tout en prĂ©servant sa garantie d’usine. Non seulement le moteur, mais aussi la suspension, les freins, l’intĂ©rieur et l’extĂ©rieur pouvaient ĂŞtre modifiĂ©s. C’Ă©tait Ă  l’Ă©poque une modification très coĂ»teuse, ce qui rend ces voitures converties très rares. Cette Cosworth est la dernière Cosworth que Wolf Racing a construite en 1996. La voiture est Ă©quipĂ©e de presque tous les extras que vous pouviez commander (mĂŞme des sièges Recaro en cuir chauffants). Cela a fait de cette voiture un modèle presque deux fois plus cher. Le moteur a Ă©tĂ© Ă©quipĂ© d’un plus gros turbocompresseur, de cames spĂ©ciales, d’un refroidisseur d’huile, d’une ECU amĂ©liorĂ©e, d’un Ă©chappement spĂ©cial, d’une suspension spĂ©ciale, de freins renforcĂ©s et de grandes jantes de 18 pouces. La voiture dispose Ă©galement d’un spoiler avant spĂ©cial et d’un spoiler arrière infĂ©rieur extra agrandi pour plus d’appui aĂ©rodynamique. L’intĂ©rieur a Ă©tĂ© modifiĂ© avec des cadrans spĂ©ciaux (300 km/h), un pommeau de levier de vitesses, des pĂ©dales et des tapis de sol spĂ©ciaux. La puissance d’usine de 227 ch a Ă©tĂ© portĂ©e Ă  360 ch (il y avait aussi une option moins chère de 300 ch). La voiture a Ă©tĂ© vendue neuve Ă  un riche homme d’affaires de Berlin (Allemagne). Nous avons rĂ©ussi Ă  acheter la voiture il y a 4 ans dans une collection privĂ©e. La voiture a un historique complet des services depuis sa sortie d’usine, elle n’a jamais Ă©tĂ© accidentĂ©e et est dans un Ă©tat non restaurĂ©.