Skip to main content

Stem & Win: InterClassics Maastricht bestaat 30 jaar. Stem nu op uw favoriete auto’s!

Ford Escort MK1 RS2000 AVO Street

1974

🇳🇱

De Ford Escort MK1 RS2000 is een van de RS Fords die gebouwd zijn in de Advanced Vehicle Operation (AVO) fabriek bij Ford Dagenham UK. In deze fabriek werden alle speciale RS Fords opgebouwd vanaf een kaal chassis. Maar weinig auto’s zijn daar gebouwd: Ford Escort MK1 Lotus Twin-cam, Ford Escort MK1 Mexico, Ford Escort MK1 RS1600, Ford Escort MK1 1300e en de Capri RS2600.
Er waren ook Duits gebouwde RS2000’s, die werden gebouwd bij Ford Saarlouis. Een van de opvallende verschillen zijn de andere VIN nummers en Duitse gebouwde hadden een uitsnede in de binnen schermen onder de motorkap voor het plaatsen van de accu.

Gebouwd in een zeer beperkte oplage van maar 5334 RS2000’s bij de Avo fabriek, en vandaag de dag zijn er vele “nep replica’s”. Originele auto’s zijn zeer zeldzaam tegenwoordig. Meeste zijn door de jaren heen gebruikt voor race en rally doeleinden.

Deze auto komt uit 1974 en heeft maar 3 vorige eigenaren gehad, en verkeerd nog in originele conditie naast een roest vrij stalen uitlaat. Hij heeft gebruikssporen maar is nooit gerestaureerd en de volledige geschiedenis van de auto is aanwezig vanaf de dag dat de auto is geleverd.

🇬🇧🇺🇸

The Ford Escort MK1 RS20000 was one of the RS Fords which where build in the Advanced Vehicle Operation (AVO) factory at Ford Dagenham UK. In this factory all special built RS Fords where built up from bare chassis. Very few cars were assembled there: Ford Escort MK1 Lotus Twin-cam, Ford Escort MK1 Mexico, Ford Escort MK1 RS1600, Ford Escort MK1 RS2000, Ford Escort MK1 1300e, Ford Capri RS2600.

There were also German builtRS2000’s, these where built at Ford Saarlouis. One of the main differences are the Vin numbers and the German built had a battery cut-out at the inner wing under the bonnet.

Produced in very limited numbers only 5334 Rs2000’s are built at the AVO factory, and today there are many “fake replicas”. Original cars are very rare nowadays. Most cars have been used for race and rally purposes during the years.

This car is from 1974 and only had 3 previous owners and remains in original condition without any modifications despite a stainless steel exhaust. It has some patina but never been restored. And the full history from the car is present from the day the car was registered.

🇫🇷

La Ford Escort MK1 RS20000 Ă©tait l’une des RS Ford construites dans l’usine Advanced Vehicle Operation (AVO) Ă  Ford Dagenham au Royaume-Uni. Dans cette usine, toutes les RS Ford spĂ©cialement construites Ă©taient assemblĂ©es Ă  partir de châssis nus. Très peu de voitures ont Ă©tĂ© assemblĂ©es lĂ -bas : Ford Escort MK1 Lotus Twin-cam, Ford Escort MK1 Mexico, Ford Escort MK1 RS1600, Ford Escort MK1 RS2000, Ford Escort MK1 1300e, Ford Capri RS2600. Il y avait aussi des RS2000 construites en Allemagne, celles-ci Ă©taient assemblĂ©es Ă  Ford Saarlouis. L’une des principales diffĂ©rences rĂ©side dans les numĂ©ros de sĂ©rie (VIN) et les RS allemandes avaient une coupure de batterie sous le capot Ă  l’aile intĂ©rieure. Produites en nombre très limitĂ©, seules 5334 RS2000 ont Ă©tĂ© construites Ă  l’usine AVO, et aujourd’hui, de nombreuses “fausses rĂ©pliques” existent. Les voitures originales sont très rares de nos jours. La plupart des voitures ont Ă©tĂ© utilisĂ©es Ă  des fins de course et de rallye au fil des ans. Cette voiture date de 1974 et n’a eu que 3 propriĂ©taires prĂ©cĂ©dents. Elle reste dans son Ă©tat d’origine sans aucune modification, malgrĂ© un Ă©chappement en acier inoxydable. Elle prĂ©sente une certaine patine mais n’a jamais Ă©tĂ© restaurĂ©e. L’histoire complète de la voiture est disponible depuis le jour de son immatriculation.