Skip to main content

Stem & Win: InterClassics Maastricht bestaat 30 jaar. Stem nu op uw favoriete auto’s!

INTERCLASSICS MAASTRICHT

ATS D6

1983

🇳🇱

De ATS D6 was een F1 model vanTeam ATS voor het seizoen 1983 maar heeft ook in 1984 nog deelgenomen.

Teameigenaar GĂĽnther Schmid wou niet racen met de atmosferische Ford motor zoals in de voorgaande jaren maar had met BMW een nieuwe motor leverancier gevonden. De motor was nu een 4 cilinder turbo motor. GĂĽnther was tevens eigenaar van ATS en Rial Velgen.

De wagen was toen een trendsetter omdat het carbonfiber chassis geen apart carrosserie meer nodig had. Het zou in de jaren erna standaard worden op elke F1 auto.

Er was slechts 1 auto met Manfred Winkelhock aan het stuur. Manfred kon zich relatief gemakkelijk kwalificeren met goede resultaten en dikwels bij de top 10.

De betrouwbaarheid van de wagen tijdens de race lieten te wensen over. Ook een aantal eigenzinnige beslissingen van de teambaas hebben zeker het resultaat van deze wagen gehinderd, er zat wel meer potentieel in de auto.

Heeft in 1983 slechts 4 races uitgereden, ook in Zandvoort is de wagen niet aan de finish geraakt wegens diskwalificatie na 52 ronden. Hij zou tijdens de “Formation Lap” een wagen ingehaald hebben.

In 1984 is de wagen in Zandvoort in ronde 22 na een spin uitgevallen.

🇬🇧🇺🇸

The ATS D6 was an F1 model fromTeam ATS for the 1983 season but also competed in 1984.

Team owner GĂĽnther Schmid did not want to race with the atmospheric Ford engine as in previous years but had found a new engine supplier with BMW. The engine was now a 4 cylinder turbo engine. GĂĽnther also owned ATS and Rial Rims.

The car was a trendsetter at the time because the carbon fibre chassis no longer required a separate bodywork. It would become standard on every F1 car in the following years.

There was only 1 car with Manfred Winkelhock at the wheel. Manfred was able to qualify relatively easily with good results and often in the top 10.

The reliability of the car during the race left something to be desired. Also some wayward decisions by the team owner certainly hampered the result of this car, there was more potential in the car.

Finished only 4 races in 1983, even at Zandvoort the car failed to reach the finish due to disqualification after 52 laps. He allegedly overtook a car during the “Formation Lap”.

In 1984 at Zandvoort, the car retired on lap 22 after a spin.

🇫🇷

L’ATS D6 Ă©tait un modèle F1 de l’Ă©quipe ATS pour la saison 1983 mais a Ă©galement participĂ© Ă  la compĂ©tition en 1984.

Le propriĂ©taire de l’Ă©quipe, GĂĽnther Schmid, ne voulait pas courir avec le moteur Ford atmosphĂ©rique comme les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes mais avait trouvĂ© un nouveau fournisseur de moteur avec BMW. Le moteur est dĂ©sormais un 4 cylindres turbo. GĂĽnther est Ă©galement propriĂ©taire d’ATS et de Rial Rims.

La voiture est un prĂ©curseur Ă  l’Ă©poque car le châssis en fibre de carbone ne nĂ©cessite plus une carrosserie sĂ©parĂ©e. Il allait devenir la norme sur toutes les voitures de F1 dans les annĂ©es suivantes.

Il n’y avait qu’une seule voiture avec Manfred Winkelhock au volant. Manfred a pu se qualifier relativement facilement avec de bons rĂ©sultats et souvent dans le top 10.

La fiabilitĂ© de la voiture pendant la course laissait Ă  dĂ©sirer. De plus, certaines dĂ©cisions maladroites du propriĂ©taire de l’Ă©quipe ont certainement entravĂ© le rĂ©sultat de cette voiture, il y avait plus de potentiel dans la voiture.

Il n’a terminĂ© que 4 courses en 1983, mĂŞme Ă  Zandvoort la voiture n’a pas atteint l’arrivĂ©e en raison d’une disqualification après 52 tours. Il aurait dĂ©passĂ© une voiture pendant le “tour de formation”.

En 1984 à Zandvoort, la voiture a abandonné au 22ème tour après un tête-à-queue.